Project 3 – Tijdsgebonden

Inleiding

Portret in dialoog met kunststijl of kunstenaar uit dezelfde tijdsperiode.

Een moment uit de tijd als getuige van heersende kunststijlen en -stromingen in dialoog met het portret. Een versmelting om de artistieke
tijdsgeest waarin de First Lady leefde te laten aanvoelen. Historische tijdlijn van de First Ladies parallel aan de tijdlijn van de kunstgeschiedenis.
Beeltenis van verbondenheid in het pass-partout van een tijdperk.

Beeldonderzoek en kenmerken

Een ontmoeting met de iconografie van een gekozen kunstenaar. De morfologie van een gekozen werk als belangrijke leidraad. Eigen
interpretatie met aandacht voor typering van de technische middelen en ambachtelijke methoden, met focus op kleurgebruik en picturale
uitstraling. Onderzoek naar vorm- of beeldaspecten die van toepassing kunnen zijn als weerspiegeling in de beeldexpressie van het portret van
de First Lady.

Portretten

Presentatie